Contact us now
+48 606-814-995

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Oferta:

– Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
– Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
– Kontrola działań projektowych pod kątem wymogów BHP
– Prowadzenie spotkań i sporządzenie protokołów
– Kontrolowanie rozliczeń budowy
– Sprawdzanie i obiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
– Kontrola realizowanych prac w kontekście zgodności z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
– Nadzorowanie jakości materiałów budowlanych i wykonanych prac,
– Udział w próbach i odbiorach technicznych, usuwaniu usterek,
– Przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania.

Obszar działania inspektora nadzoru budowlanego:

Inspektor nadzoru budowlanego: ŚLĄSKIE-Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Miłów, Jaworzno