Contact us now
+48 606-814-995

Opinie i ekspertyzy budowlane

OPINIA TECHNICZNA BUDOWLANA

Opinie techniczne budowlane opracowujemy  na zamówienie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Są to specjalistyczne opracowania przygotowywane na okoliczność występowania zdarzeń lub zjawisk, użytkowania lub realizacji w zakresie budownictwa.

Zakres opinii:

  • Poprawności wykonanych robót (wykończenia, remonty),
  • Oceny wykonanych prac na potrzeby rozstrzygania sporów,
  • Weryfikacji zgodności z normami budowlanymi i warunkami technicznymi,
  • Oceny zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę,
  • Uszkodzeń budowlanych: spękań, przecieków, elewacje, parkingi (bruk), ogrodzenia, płoty, stolarka okienna, wnętrza mieszkań i domów, dachy domów, fundamenty, ściany domów.

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie w zależności od sytuacji oraz potrzeb. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do sporządzenia takiego opracowania, zadzwoń lub wyślij zapytanie – udzielimy bezpłatnej, niezobowiązującej odpowiedzi.

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA

Zajmujemy się sporządzaniem ekspertyz technicznych budynków, które polegają m.in. na ocenie:

  • stanu technicznego budynku,
  • jakości wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów,
  • stopnia zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń elementów konstrukcji.

Jak wykonujemy ekspertyzy?

Ekspertyzy techniczne budynków obejmują naoczne oględziny, a także zawierają załączenie dodatkowej dokumentacji popartej sprawdzalnymi, samodzielnie wykonanymi pomiarami oraz specjalistycznymi badaniami, określa się w niej aktualny stan techniczny obiektu oraz poszukuje przyczyn występowania ewentualnych nieprawidłowości. Jest to szersze opracowanie od opinii technicznej i w przeciwieństwie do niej opiera się nie tylko na analizie dokumentacji projektowej i oględzinach obiektu. Integralną część ekspertyzy stanowią badania materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji, konieczne obliczenia wytrzymałości fundamentów, stropów, ścian i innych elementów konstrukcyjnych, inwentaryzacja uszkodzeń oraz ocena rozwiązań technologicznych i określenie związków przyczynowo – skutkowych ocenianego zdarzenia. Ekspertyza pozwala sformułować wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy. Są one uwiarygodnione obiektywnymi badaniami, pomiarami i obliczeniami. Szczegółowość opracowania i zakres badań jest ściśle powiązana z celem jakiemu ma służyć wykonywana ekspertyza. Ekspertyzy najczęściej są wykonywane w przypadku obiektów starszych, w których wymagane jest dokonanie prac wzmacniających i naprawczych. Mogą również stanowić podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec nierzetelnego wykonawcy robót budowlanych.

Obszar naszej działalności:

Opinie i ekspertyzy budowlane: ŚLĄSKIE – Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Mikołów

Zapraszamy do kontaktu!