Contact us now
+48 606-814-995

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość
  zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z
  użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i
  wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku
  budynków niemieszkalnych również oświetlenia.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich
  nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu
  (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku
  przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Ocenę
  energetyczną wykonuje się po przeprowadzeniu dokładnej inwentaryzacji budynku,
  podczas której sprawdzane są m.in. parametry przegród zewnętrznych (ściany,
  stropy, podłoga, dach, okna, drzwi) oraz stan systemu grzewczego.
 • Dokument ten stanowi nieodłączny punkt dokumentacji technicznej budynku,
  informacje zawarte w świadectwie umożliwiają określenie rocznego zapotrzebowania
  na energię pierwotną, a tym samym na określenie klasy energetycznej budynku .
 • Świadectwo energetyczne może być sporządzone jedynie przez osobę posiadającą
  stosowne uprawnienia oraz ubezpieczenie i jest wpisana do wykazu osób
  uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w
  Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków w Ministerstwie
  Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
 • Świadectwo energetyczne traci ważność po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz
  w przypadku modernizacji budynku zmieniającej jego zapotrzebowanie na energię.

Obszar działania świadectwa charakterystyki energetycznej:

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków: ŚLĄSKIE-Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Mikołów, Jaworzno